تعيين ميزان نيتريت سديم

كد دستورالعمل داخلی              WI100235

اندازه گیری سختی کل آب

TH    Hardness in Water     

ASTM D1126    

كد دستورالعمل داخلی              WI100245

آزمایش تعیین میزان یون کلرید (CL) 

Chloride Ion In Water 

ASTM D512       

كد دستورالعمل داخلی              WI100274

تعیین میزان نیتریت سدیم نمونه آب

كد دستورالعمل داخلی              WI100275

آزمایش سختی کلسیم آب

Hardness in Water

ASTM D1126    

كد دستورالعمل داخلی              WI100312

آزمایش تعیین قلیائیت آب (T.P)

Acidity or Alkalinity of Water

ASTM 1067

كد دستورالعمل داخلی                      WI100313

معرفی آمیزه های polybas

 

 

 

آدرس :

مشهد ، شهرک صنعتی توس ، فاز یک ، تلاش شمالی 7/3 

تلفن واحد فروش : 35410599 051

واحد مهندسی : 35410601 051

 فکس : 35413743 051

پست الکترونیک : info[at]polybas.com

استخدام

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction